Tree testing

Verify your card sorting tests.

Try demo

Testers use menu, which you have designed based on previous tests. 

Ask testers to find a particular element in your menu – check if it is in accordance with your ideas.

E- commerce

Find out if the menu in your store is well designed.

Improve the conversion

The sooner the user finds a product on your site, the better a chanse he will buy it.

Test ideas

Test new ideas in your menu without the help of the IT department.

"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki" – "Inwestujemy w Waszą przyszłość" "Wdrozenie innowacyjnego systemu B2B automatyzujacego przeprowadzanie badan i rekrutacje testerów do badan uzytecznosci m.in stron internetowych, serwisów, formularzy." Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego