Creating interactive screenshots
  1. <
  2. >

Our toolbar allows placing notes directly on screenshots. You can creat a screenshots, a note, an arrow or a comment on a fragment of a film- while watching.

Features

  • Adding screenshots to notes while watching your recorded materials. Screenshots are visible in reports under the note.
  • Arrow tool.
  • Rectagle selection tool.
  • Crop tools.
  • Text tool.
  1. <
  2. >

other articles

"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki" – "Inwestujemy w Waszą przyszłość" "Wdrozenie innowacyjnego systemu B2B automatyzujacego przeprowadzanie badan i rekrutacje testerów do badan uzytecznosci m.in stron internetowych, serwisów, formularzy." Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego